Coaching | Training

Mindset

Een Mindset is een gedachtepatroon. Een manier waarop jij denkt. De mindset, of "overtuiging", die je hebt heeft invloed op je gedachten, gevoelens en gedrag. Het is een patroon van gedachten die je elke dag bezig houden.