95% van de mensen heeft tussen de 2 en 8 maanden de tijd nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren*

 

Mentale Veerkracht Training voor een team of persoonlijk kan bijdragen aan bewustwording, regie en eigenaarschap door het versterken van individuele vaardigheden. Het helpt teamleden om stressfactoren te herkennen en ermee om te gaan, waardoor ze beter in staat zijn om hun emoties, gedachten en gedrag te reguleren.* Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. (2010). How are habits formed: modelling habit formation in the real world. Euro J Soc Psycholm 40:998–1009.