Achter elk verhaal zit een betekenis

 

LinkedIn 

'Daar weet ik niets van..'

"Daar weet ik niets van.."

Communicatie binnen een zorgteam is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg die wordt verleend. Hier zijn een aantal manieren waarop je effectief kan communiceren binnen een zorgteam:

💡Creëer een open en positieve communicatiecultuur:

Moedig teamleden aan om vrijuit hun gedachten en ideeën te delen en zorg ervoor dat iedereen zich gehoord voelt.

💡Communiceer regelmatig:

Houd regelmatige teamvergaderingen of check-in bijeenkomsten om belangrijke updates en informatie te delen. Dit helpt misverstanden te voorkomen en bevordert een sterke teamdynamiek.

💡Maak gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals een gezamenlijk communicatieplatform of een app, om snel en efficiënt informatie uit te wisselen.

💡Maak duidelijke afspraken over wie welke taken op zich neemt en wie verantwoordelijk is voor welke patiënt.

💡Gebruik feedback om te leren en verbeteren, en moedig elkaar aan om open te staan voor feedback.

💡Luister actief naar anderen: Neem de tijd om echt te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Toon oprechte interesse en stel vragen om misverstanden te voorkomen.

💡Stel duidelijke doelen en verwachtingen: Zorg ervoor dat iedereen binnen het team duidelijk begrijpt wat er van hen wordt verwacht. Dit helpt misverstanden en frustraties te voorkomen.

💡Zorg voor een goede balans tussen mondelinge, schriftelijke en non-verbale communicatie in het team.

 

Door deze stappen te volgen, kun je de communicatie binnen het team verbeteren en misverstanden verminderen. Houd er rekening mee dat het een continu proces is en dat consistentie en openheid essentieel zijn.

 

Ik geloof dat wanneer mensen bewust worden van hun eigen denkpatronen en gedrag, ze in staat zijn om positieve veranderingen door te voeren. Ik moedig teamleden aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei en ontwikkeling, en zo bij te dragen aan het succes van het gehele team.

"Ik voelde een verhoogde ademhaling, mijn hart klopte sneller, ik ging wat zweten en piekerde..."

"Ik voelde een verhoogde ademhaling, mijn hart klopte sneller, ik ging wat zweten en piekerde… "

Daar stond ik dan, boven op de berg in Châtel. Ik dacht dat deze piste wel een mooie was om mee te starten voor ons als skiërs en snowboarder, dit liep anders af...

 

💡 Angst is een emotionele reactie die wordt ervaren als een onprettig en beangstigend gevoel. Het wordt vaak veroorzaakt door een gevoel van dreiging, gevaar of onzekerheid. Angst kan zowel fysieke als mentale symptomen veroorzaken.

 

💡Angst is een veelvoorkomende emotie die we allemaal wel eens ervaren. Het is een natuurlijke reactie op gevaar of bedreiging en kan ons helpen om alert en klaar te staan voor actie. Echter, wanneer angst zich constant manifesteert en ons dagelijks functioneren belemmert, kan het een teken zijn van een angststoornis.

 

💡Mentale Veerkracht daarentegen verwijst naar ons vermogen om met uitdagende situaties en stressoren om te gaan. Het gaat om het kunnen herstellen en aanpassen aan moeilijke omstandigheden, in plaats van erdoor overweldigd te worden. Mentale Veerkracht helpt ons om veerkrachtig te blijven ondanks tegenslagen, en speelt een cruciale rol in het omgaan met angst.

 

Verandering op de werkvloer

Het Radboudumc besteed veel aandacht aan veranderingen op de werkvloer voor verpleegkundigen. Deze veranderingen richten zich met name op het vergroten van de zelfregie en autonomie van verpleegkundigen, het stimuleren van leiderschap en samenwerking.

Als coach Toekomst Bestendig Verplegen werk ik nauw samen met andere teamleden en collega's van het Radboud om een optimale leer- en veranderomgeving te creëren. Ik ben een schakel in het team en draag bij aan de effectiviteit en kwaliteit van het leer- en verandertraject waarbij ik de verpleegkundigen help om te groeien en te floreren in hun vak.

Verandering kan verschillende effecten hebben op verpleegkundigen:

Weerstand:

Sommige verpleegkundigen kunnen weerstand tonen tegen veranderingen. Dit kan te maken hebben met angst voor het onbekende, comfortzone, of het gevoel dat hun ervaring en expertise niet wordt erkend of benut.

Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei:

Veranderingen kunnen ook kansen bieden voor verpleegkundigen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, te leren omgaan met verandering, en zelfstandigheid te vergroten. Het kan hen helpen zich aan te passen aan de veranderende behoeften en eisen van de gezondheidszorg.

Verbeterde efficiëntie:

Veranderingen kunnen ook leiden tot verbeterde werkprocessen en efficiëntie in de zorgverlening. Nieuwe technologieën en methoden kunnen het werk gemakkelijker en effectiever maken, waardoor verpleegkundigen meer tijd kunnen besteden aan directe patiëntenzorg.

Al met al kan verandering zowel positieve als negatieve effecten hebben op verpleegkundigen, en het is belangrijk om ondersteuning en begeleiding te bieden om ervoor te zorgen dat zij de overgang naar verandering succesvol kunnen maken.

Hoe reageer jij op verandering?

We nemen zo'n honderdduizend beslissingen op een dag. Slecht 5 procent is bewust, de rest is onbewust.

 

Wekelijks ben ik in gesprek met verpleegkundige, tijdens het leer- en verandertraject in het Radboudumc. Ik ervaar veel onbewuste gedragingen; het omvat automatische processen, gewoonten, intuïtie, overtuigingen en emotionele reacties.

 

💡 Onbewust denken speelt een grote rol in ons dagelijks leven en beïnvloedt onze gedachten, gevoelens en gedrag op een subtiele en vaak onopgemerkte manier. Het kan invloed hebben op onze keuzes, voorkeuren en overtuigingen zonder dat we ons daar direct van bewust zijn.

 

💡 Bewust denken verwijst naar het proces waarbij we actief en doelbewust informatie verwerken. Het omvat het bewustzijn van onze gedachten, gevoelens en handelingen. We zijn ons bewust van onze gedachten en hebben controle over onze keuzes. Bewust denken omvat rationeel en logisch redeneren, kritisch denken en problemen oplossen. Het stelt ons in staat om bewuste beslissingen te nemen op basis van verstand en reflectie.

 

💡 Hoewel bewust denken ons in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen, is onbewust denken ook belangrijk. Het stelt ons in staat om snel te reageren in noodsituaties, om taken uit te voeren die we routinematig doen zonder erover na te denken, en om complexe informatie op een efficiënte manier te verwerken. Onbewust denken is vaak gebaseerd op eerdere ervaringen, opgedane kennis en aangeleerde patronen.

 

💡 Het is belangrijk om te erkennen dat bewust denken en onbewust denken beide een rol spelen in ons mentale functioneren. Door bewust te worden van onze onbewuste denkprocessen kunnen we beter begrijpen waarom we bepaalde keuzes maken en ons gedrag begrijpen. Het kan ook helpen bij het identificeren en veranderen van negatieve gewoonten en overtuigingen die ons kunnen belemmeren. Het bewust worden van ons onbewuste denken kan dus leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

"Wat is eigenlijk het probleem?" Vraag ik in het gesprek.

"Dat ik iets van mezelf verlang wat vaak helemaal niet goed voor mij (mijn welzijn) is. Met een kleintje en een nieuwe baan, schiet ik overal tekort. Ik haal mijn eigen verwachtingen niet meer. Ik word daar onzeker van; voel me niet meer trots op mezelf. Daardoor ga ik nog harder werken."

💡 Geen rust aan je brein geven kan verschillende betekenissen hebben, over het algemeen verwijst het naar het idee van voortdurend denken, piekeren en overmatige mentale activiteit zonder enige vorm van ontspanning of rust.

💡 Wanneer je je brein geen rust geeft, kan dit leiden tot overbelasting en stress. Het kan ervoor zorgen dat je constant bezorgd bent over verschillende zaken in je leven, waardoor je moeite hebt om je te concentreren, te ontspannen of te genieten van het moment.

💡We worden we vaak blootgesteld aan informatie via sociale media, nieuws en andere digitale platforms. Hierdoor kan het moeilijk zijn om je brein rust te gunnen en de constante stroom van informatie te stoppen.

💡 Om je brein rust te geven, is het belangrijk om tijd te nemen voor ontspanning. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals meditatie, yoga, wandelen, lezen of het beoefenen van aandachtige activiteiten. Door bewust tijd vrij te maken voor rust en ontspanning, kun je je brein kalmeren en een betere balans vinden tussen mentale activiteit en rust.

"Het herstelmoment op het juiste moment toepassen, wat ik heb geleerd van Katrien, is heel fijn om die pauzeknop in te drukken; liefst eigenlijk voordat alles teveel wordt."

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2024?

De drie meest voorkomende voornemens zijn afvallen (59 procent), meer sporten en/of bewegen (54 procent) en meer genieten van het leven (31 procent). Op plek nummer vier, vijf en zes staan meer water drinken, spaargeld opbouwen en minder stress.

 

💡Verandering kan zowel positief als negatief zijn. Positieve veranderingen kunnen leiden tot persoonlijke groei, verbeterde omstandigheden, kansen en vooruitgang. Negatieve veranderingen kunnen echter uitdagingen, onzekerheid, weerstand of zelfs verlies met zich meebrengen.

 

💡Verandering kan voor individuen en gemeenschappen moeilijk zijn, omdat het vaak gepaard gaat met het loslaten van het bekende en aanpassen aan het nieuwe. Mensen hebben vaak de neiging om vast te houden aan vertrouwde patronen en routines, waardoor verandering soms als bedreigend of angstig wordt ervaren. Het kan echter ook kansen bieden om te leren, te groeien en nieuwe ervaringen op te doen.

 

"Goed genoeg"

💡Dit kan ook van toepassing zijn op het stellen van doelen en het maken van keuzes. Soms is het beter om te streven naar iets dat redelijk haalbaar is in plaats van te obsessief te streven naar perfectie. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en tevreden te zijn met wat je hebt bereikt.

 

Kortom, "goed genoeg" is een positieve benadering van het leven waarbij je tevreden bent met wat je hebt bereikt, jezelf waardeert zoals je bent en realistische doelen stelt. Het helpt bij het verminderen van stress en onnodige druk en zorgt ervoor dat je kunt genieten van het heden.

Aan wie ligt het nu... Is het de fout van de ander?

"Hoe is het gegaan op je werk?" vraag ik tijdens mijn coach gesprek. Ze kijkt me met grote ogen aan. "Hoezo?" zegt ze.

Tijdens het gesprek merk ik dat er veel emotie is. Voor mij komt het over als boosheid. Volgens haar ligt het aan het werk, de organisatie, de thuissituatie met haar man en kinderen.

 

Mensen kunnen anderen beschuldigen om verschillende redenen.

Hier zijn enkele belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn waarom mensen anderen de schuld geven:

💡Vermijden van verantwoordelijkheid:

Het kan moeilijk zijn voor mensen om hun eigen fouten of tekortkomingen toe te geven. In plaats daarvan kunnen ze anderen beschuldigen om de verantwoordelijkheid van zichzelf af te schuiven.

💡Bescherming van het zelfbeeld:

Mensen hebben vaak een sterke behoefte om een positief zelfbeeld te behouden. Het erkennen van eigen tekortkomingen kan dit zelfbeeld bedreigen, dus beschuldigen ze anderen om zichzelf in een positiever licht te zien.

💡Emoties en frustraties:

Mensen kunnen anderen beschuldigen als een uitlaatklep voor hun gevoelens van woede, teleurstelling of frustratie. De schuld te geven aan anderen helpt hen om zich beter te voelen en emotionele lasten te verminderen.

💡Bescherming van relaties:

Soms beschuldigen mensen om hun relatie met anderen intact te houden. Ze kunnen bang zijn dat het erkennen van eigen fouten of tekortkomingen de relatie zou kunnen schaden, dus richten ze de schuld op anderen om conflicten te vermijden.

💡Perfectionisme kan ook een rol spelen bij het beschuldigen van anderen. Perfectionisten hebben vaak hoge verwachtingen van zichzelf en van anderen. Wanneer dingen niet volgens hun ideaalbeeld verlopen, is het voor hen makkelijker om anderen de schuld te geven in plaats van hun eigen onrealistische normen te heroverwegen.

 

☑Het is belangrijk op te merken dat het gemakkelijk is om anderen de schuld te geven, maar het is vaak veel moeilijker om naar onszelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen acties en keuzes. Het vergt emotionele volwassenheid en de bereidheid om te groeien om in staat te zijn om objectief naar onszelf te kijken en onze eigen rol in een situatie te erkennen.

Je bent écht niet de enige!

Iedereen herkent zich in wel in één van de bovenstaande punten waardoor hij of zij beïnvloed wordt

"Wie gaat die volgende operatie wassen...?" Roept de dokter door de koffiekamer. "Ik" antwoordde ik. "Waarom zit dan hier in de koffiekamer, de patiënt ligt al op tafel...!!!"

Ik voel druk, ik ben snel, maar ik wil ook even mijn boterham op te eten. Op deze manier kan ik echt niet even rustig lunchen. Ik eet niet rustig, ik prop alles in mijn mond en kauwend loop ik naar OK 10.....

Waarom doe ik dit steeds weer?

Ik besef dat ik vanuit mijn patroon van vroeger reageer:

"Wees Sterk"; werkt door waar anderen het laten afweten. Ook als de werkdruk haar te veel wordt, gaat ze verder.

"Maak Voort"; verzet bergen werk. Ze geniet wanneer onder grote tijdsdruk gewerkt moet worden. Door de haast en de veelheid van dingen ontstaan makkelijk fouten.

TIP: in de Training Mentale Veerkracht staan we hierbij stil, wat zijn jouw Drivers die steeds weer terug komen. Herken je jouw patroon.

Je leert hoe je jouw Drivers kunt omdenken!

"Hoe ga je om met je emotie in een bepaalde gebeurtenis?"

Dit is een vraag in de Mentale Veerkracht coach app:

"Privé schiet ik snel in een emotie en lukt het me soms moeilijk om daar uit te komen. Op mijn werk ga ik eerder mopperen, of raak ik gefrustreerd. Ik ben bang dat het aan mij ligt. Dan duurt het heel lang voordat ik het bespreekbaar maak."

💡Onze energiehuishouding en ons emotionele welzijn hebben een nauwe relatie, en dit geldt ook voor een kort lontje. Onze energie wordt niet alleen bepaald door de fysieke aspecten, zoals voeding en beweging, maar ook door onze mentale en emotionele gesteldheid.

💡Wanneer we gestrest zijn, veel druk ervaren, of emotioneel uit balans zijn, gaat onze energie op en neer. Dit kan resulteren in een kort lontje, waarbij we sneller geïrriteerd, boos, gefrustreerd of prikkelbaar worden.

💡Een belangrijke factor hierbij is het hormoon cortisol, dat wordt afgescheiden in reactie op stress. Wanneer we langdurig blootgesteld zijn aan stressvolle situaties, kan het niveau van cortisol in ons lichaam verhoogd blijven, wat ons prikkelbaarder maakt.

Daarnaast spelen ook factoren als slaaptekort, een onevenwichtige voeding en gebrek aan lichaamsbeweging een rol bij een kort lontje.

 

“Het gaat even niet zo lekker…”

We zitten samen aan tafel, even samen lunchen. “Hey, hoe gaat het?” Ze leunt naar achter in de stoel en schut met haar hoofd… ik weet niet, gaat even niet zo lekker, druk met van alles…”

Ze verteld dat ze drukke dagen heeft gehad en doodop was na haar dienst. ’s Nachts wordt ze wakker en piekert ze, zegt ze…. “dan kijk ik ook nog op mijn telefoon… ja, ik weet het, dat is niet goed…. maar ik kan niet slapen…”

Ze is snel geïrriteerd en thuis is er wat onenigheid. Zondagochtend gaat ze wandelen met een andere vriendin die ze niet vaak ziet, eigenlijk heeft ze daar geen zin in, maar ja ze heeft het afgesproken.

Ze raakt weer wat geïrriteerd alle bijdehandse opmerkingen kan ze niet verdragen van haar vriendin en ze flapt het er ineens uit: “Ja, nou weet ik het wel…!!”

Waarom laten we alle afspraken doorgaan en laten we de afspraak met onszelf vervallen….

En mogen onze naasten de klappen opvangen, de irritante, chagrijnige, overprikkelde buien van jou!

Hoe komt het dat we geen tijd voor onszelf nemen, alleen als je met koorts op bed ligt kun je de afspraak verzetten? Alle andere redenen zijn niet goed genoeg!

“Ik heb al een aantal keer een Mindfulness cursus gedaan…. Maar ik doe er eigenlijk niets meer mee….”

 

De mensen uit de zorg die ik spreek weten allemaal heel goed wat ze kunnen doen…. Maar doen ze het ook…

Ik ben naar mezelf gaan luisteren, als het tijd is voor extra rust en slaap dan neem ik dat. Ik plan dat ook in mijn agenda. Tussen coachgesprekken en trainingen zorg ik voor voldoende tijd voor mezelf.

 

We nemen zo'n honderdduizend beslissingen op een dag, 5% is bewust, de rest is onbewust!

We nemen zo'n honderdduizend beslissingen op een dag. Slecht 5 procent is bewust, de rest is onbewust.

Wekelijks ben ik in gesprek met verpleegkundige, tijdens het leer- en verandertraject in het Radboudumc. Ik ervaar onbewuste gedragingen; het omvat automatische processen, gewoonten, intuïtie, overtuigingen en emotionele reacties.

💡 Onbewust denken speelt een grote rol in ons dagelijks leven en beïnvloedt onze gedachten, gevoelens en gedrag op een subtiele en vaak onopgemerkte manier. Het kan invloed hebben op onze keuzes, voorkeuren en overtuigingen zonder dat we ons daar direct van bewust zijn.

💡 Bewust denken verwijst naar het proces waarbij we actief en doelbewust informatie verwerken. Het omvat het bewustzijn van onze gedachten, gevoelens en handelingen. We zijn ons bewust van onze gedachten en hebben controle over onze keuzes. Bewust denken omvat rationeel en logisch redeneren, kritisch denken en problemen oplossen. Het stelt ons in staat om bewuste beslissingen te nemen op basis van verstand en reflectie.

💡 Hoewel bewust denken ons in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen, is onbewust denken ook belangrijk. Het stelt ons in staat om snel te reageren in noodsituaties, om taken uit te voeren die we routinematig doen zonder erover na te denken, en om complexe informatie op een efficiënte manier te verwerken. Onbewust denken is vaak gebaseerd op eerdere ervaringen, opgedane kennis en aangeleerde patronen.

💡 Het is belangrijk om te erkennen dat bewust denken en onbewust denken beide een rol spelen in ons mentale functioneren. Door bewust te worden van onze onbewuste denkprocessen kunnen we beter begrijpen waarom we bepaalde keuzes maken en ons gedrag begrijpen. Het kan ook helpen bij het identificeren en veranderen van negatieve gewoonten en overtuigingen die ons kunnen belemmeren. Het bewust worden van ons onbewuste denken kan dus leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

99% van al het gedoe binnen zorgteams ontstaat doordat je vanuit je eigen perspectief oordeelt en aannames doet over het gedrag van de ander.

edrag en communicatie spelen een cruciale rol bij het vergroten van werkgeluk.

Het gedrag van medewerkers, leidinggevenden en collega's heeft invloed op de werkomgeving en hoe iemand zich voelt op het werk. Positief gedrag, zoals respect, empathie, samenwerking en waardering, draagt bij aan een positieve werksfeer en creëert een gevoel van verbondenheid en tevredenheid bij werknemers.👂Een ander belangrijk aspect van goede communicatie is effectief luisteren. Het vermogen om naar collega's te luisteren en hun standpunten te begrijpen, bevordert een gevoel van erkenning en waardering. Dit kan leiden tot een hogere mate van betrokkenheid en tevredenheid bij werknemers.👍Kortom, gedrag en communicatie spelen een belangrijke rol bij het vergroten van werkgeluk. Positief gedrag en effectieve communicatie bevorderen een positieve werkomgeving, versterken relaties en verminderen stress, wat allemaal bijdraagt aan een gelukkigere werkervaring voor medewerkers.

 

"Dit is nieuw voor mij... wat vindt men ervan... doe ik het goed.... "

🆘Verandering op je werk kan soms eng zijn, omdat het je uit je comfortzone kan halen. Comfortzone is veilig, maar beperkt groei en nieuwe ervaringen.

🧠Daarom zal ons reptielenbrein
- het kleinste en oudste deel van je hersenen -
er alles aan doen om jou in hetzelfde kringetje te laten lopen. Het vaste patroon dat je volgt is weliswaar saai, maar wél veilig.
En veiligheid vindt het reptielenbrein erg prettig.
🔄Het brein zoekt voornamelijk naar veiligheid en bekendheid. Het kost tijd en oefening om het reptielenbrein te kalmeren en open te staan voor nieuwe ervaringen en groei. Alles wat nieuw of anders is, zal je reptielenbrein reageren.

🆗Het brein zorgt ervoor dat we weerstand voelen tegen verandering, maar het is belangrijk om je Mindset te veranderen. Door open te staan voor nieuwe ervaringen en het accepteren van verandering, kunnen we groeien en nieuwe kansen ontdekken.

✅Het aanpakken van een verandering en uit je comfortzone stappen kan je afschrikken, maar het is een belangrijke stap om persoonlijke groei en succes te bereiken.
Onthoud dat verandering een proces is en dat het tijd kost om je comfortzone te verlaten en je Mindset aan te passen. Wees geduldig, wees vriendelijk voor jezelf en geniet van de reis van persoonlijke groei en ontwikkeling.

"Wat gaan we nu weer doen op de familiedag..?"

♻ Patronen in familie en werk kunnen een grote invloed hebben op onze gedachten, gevoelens en gedragingen.

Bijvoorbeeld, als we opgroeien in een familie waarin iedereen altijd heel hard werkt, kan dit leiden tot een patroon waarin de lat altijd hoog wordt gelegd op het gebied van werk.

Dit kan resulteren in een constante druk om te presteren en moeilijkheden om rust te nemen.

🧠 Een belangrijk onderdeel van patronen is de Mindset die we hebben. Sommige mensen hebben de neiging om kritisch te zijn naar zichzelf en anderen, terwijl anderen een meer positieve en constructieve Mindset hebben.

 

"Lekker even uitwaaien!"

Een wandeling aan zee met mijn zus. Het brengt niet alleen rust en ontspanning, maar versterkt ook de verbinding tussen ons als familie. In de drukte van het dagelijks leven vinden we het belangrijk om de tijd te nemen om samen te zijn en te genieten van de natuurlijke schoonheid om ons heen.

Terwijl we langs het strand lopen, merk ik vaak de patronen op in het zand. De golven laten prachtige lijnen achter en de koude wind door onze haren.
Niet alleen de patronen in het zand zien we, maar ook de patronen van ons dagelijks leven zien we voorbij komen tijdens onze gesprekken.

Patronen zijn regelmatige en herhaalde gedragingen, gedachten of gevoelens die voorkomen in ons dagelijks leven. Ze kunnen zowel positief als negatief zijn en beïnvloeden hoe we reageren op verschillende situaties.

 In familie systemen verwijst dit naar de dynamiek en interacties binnen een familie. Elk gezin heeft zijn eigen patronen en regels die van generatie op generatie worden doorgegeven. Deze patronen kunnen invloed hebben op hoe familieleden met elkaar omgaan en communiceren.

Overtuigingen zijn diep gewortelde, algemene aannames en overtuigingen die we over onszelf en de wereld hebben. Ze zijn vaak onbewust en hebben invloed op onze perceptie en hoe we onze omgeving interpreteren.
Overtuigingen kunnen ons gedrag en onze emoties beïnvloeden, soms op een beperkende manier.
Het is belangrijk om bewust te zijn van onze overtuigingen, omdat ze ons kunnen weerhouden van persoonlijke groei en het bereiken van onze kracht.

Perceptie is de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen en begrijpen. Het is subjectief en kan variëren van persoon tot persoon. Onze perceptie wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals onze ervaringen, overtuigingen en emoties. Wat we zien, horen en voelen, wordt gefilterd door onze eigen bril. Dit verklaart waarom mensen verschillend kunnen reageren op dezelfde situatie of gebeurtenis.

Deze wandeling heeft me geleerd dat er kracht ligt in verbondenheid. Het delen van onze ervaringen en gevoelens versterkt niet alleen de band met mijn zus, maar ook met mijn eigen innerlijke wereld. Het geeft me de overtuiging dat ik nooit alleen ben, zelfs in moeilijke tijden met je familie.

Dus elke keer als we samen wandelen, voel ik me dankbaar voor deze momenten van rust, verbinding en reflectie. Het is een tijd waarin ik me realiseer hoe kostbaar familiebanden zijn en hoe belangrijk het is om ze te koesteren.

Ik ben benieuwd hoe jij jouw patronen en overtuigingen vanuit de familiebanden herkent? Wat is jouw perceptie, hoe reflecteer jij?

 

 

 

Stress op het werk

Wist je dat.....

99% van al het gedoe binnen zorgteams ontstaat doordat je vanuit je eigen perspectief oordeelt en aannames doet over het gedrag van de ander.

  Stress op het werk. Tekort aan personeel. Drukte op het werk. Gedemotiveerde teamleden. Tekort aan goede samenwerking en communicatie binnen het team. Niet open staan voor verandering en uitdagingen.  

Herken je dit ook op jullie werkvloer?  

Met mijn expertise op de OK met ruim 20 jaar ervaring als operatieassistent en kennis van gedrag en communicatie, maak ik verbinding tussen de mensen op de werkvloer.  

Ik ben een gepassioneerde coach en trainer en pas technieken en modellen toe die worden gebruikt om werknemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het verbeteren van hun prestaties in zowel professionele als persoonlijke groei.  

Ik help werknemers om bewust te worden van hun onbewuste gedragspatronen. Daarnaast richt ik me op het herkennen en versterken van optimisme, veerkracht en tevredenheid.

Wat kun jij dan doen?  

Neem de regie, ga met je team werken aan je toekomst! Ik help je daarbij!


OK Visie 

Wat kan ik veranderen?

Wat kan ik veranderen?

Crew Resource Managment, een inmiddels gevestigde naam op de OK. Bij deze veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams worden er duidelijke afspraken gemaakt over de manier van communiceren en samenwerken. Het doel van CRM op de operatiekamer is om optimale samenwerking, communicatie en besluitvorming tussen het operatieteam te bevorderen. Hierdoor kunnen risico’s worden verminderd, fouten worden voorkomen en veiligheid van de patiënt worden verbeterd. Maar misschien nog wel veel belangrijker, het geeft álle teamleden de mogelijkheid om nog beter te participeren in het team en kan ervoor zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen, autonomie hebben en doelen kunnen nastreven die aansluiten bij hun interesses en waarden. Het geeft werkplezier!

Na de vele positieve reacties op mijn laatste blog “Waarom raakt me dit zo?” ben ik in contact gekomen met Patrix Lanen.

Patrix Lanen werkt als cardiovasculair perfusionist en heeft een grote interesse voor de psychologie die zich afspeelt op de OK. Beide delen we dus onze passie voor de psychologie op de OK en de interesse in hoeverre het gedrag van medewerkers van invloed is op het ervaren werkgeluk.

Het verhaal van Patrix is voor velen waarschijnlijk herkenbaar:

Even naar het UMC

Woensdagochtend 06.00 uur. Helm staat klaar, motorpak aangetrokken. Nog even Waze checken…file, op de motor kan ik daar wel tussendoor. Onderweg gaat het ook nog regenen maar niet getreurd het is een klein buitje. Al rijdend op de motor ga ik toch nadenken over mijn ‘nieuwe werkplek’. Het is een groot UMC met andere collega’s, andere gebruiken, andere logistiek en misschien wel andere materialen.

Vandaag voor de eerste keer alleen, al wel ingewerkt en de techniek kan ik dromen, de procedure heb ik al honderden keren uitgevoerd, maar er hangt toch een bepaalde spanning; weet ik alles nog te vinden en wat als het apparaat niet doet wat ik gewend ben? In mijn eigen ziekenhuis bel ik eventueel een collega, lossen we het samen wel op. Op mijn nieuwe werkplek kent niemand deze machine en zal ik het zelf moeten doen. En dan de gebruiken en cultuur op die andere OK, pas ik daar wel tussen en luisteren ze wel als ik tegen een probleem aanloop. Zijn ‘ze’ daar bekend met crew resource management? Daar kan ik natuurlijk wel op terugvallen, het is als het ware een uitbreiding op de normen en waarde die ik van thuis heb meegekregen. Duidelijk communiceren dan lukt het wel, en anders maak ik gebruik van een “10 voor 10” of een “speak up”.

Afgelopen jaren veel bezig geweest met hoe ik moet communiceren in acute en stressvolle situaties en allerlei technieken uitgeprobeerd in de praktijk. Ondertussen loop ik 35 jaar mee in de gezondheidszorg en haal ik uit veel dingen mijn werkplezier. Door vallen en opstaan ook geleerd dat werkgeluk niet alleen afhankelijk is van hoe je zelf je dag indeelt maar ook hoe de interactie is van de ander naar mij toe. Het is en blijft toch teamwork als je met een patiënt bezig bent.


Aangekomen in het UMC start de dag met een briefing. En ja, het werkt echt. Door de behandelend specialist wordt heel de dag doorgesproken en iedereen noemt zijn naam en functie. Ook ik geef een korte introductie en vertel wat ik kom doen en wat men van mij kan verwachten. De ‘snijder’ zegt: “laat het ons weten als je iets nodig hebt of ergens tegenaan loopt”. Het ijs is gebroken en met veel werkplezier hebben we met zijn allen de patiënt kunnen behandelen.Katrien: ‘Ik heb in de praktijk goed ervaren hoe belangrijk de toepassing van CRM is. Van een kleine orthopedische kliniek met drie OK’s ging ik werken in een UMC met drie verdiepingen. Ik kende niemand op de OK. Door het toepassen van een briefing, debriefing en het schrijven van de namen op een whiteboard merkte ik dat er een betere communicatie in het team ontstond. Het aanspreken van elkaar bij naam geeft al snel een teamgevoel en geeft in acute situaties de mogelijkheid duidelijker boodschappen te adresseren aan collega’s.’

Briefing

Een briefing en debriefing maakt een onmisbaar onderdeel uit van veilig werken op de OK. Briefings en debriefings zorgen ervoor dat teams risico’s tijdig herkennen en de gevolgen ervan voorkomen of afzwakken door goed samen te werken. Een goede briefing zorgt er bovendien voor dat vooraf duidelijk is wat er van de verschillende teamleden wordt verwacht.

Het werken met een briefing maakt het proces inzichtelijk, de verwachtingen worden uitgesproken. De dag wordt met het team doorgesproken en iedereen weet wat er van hem/haar verwacht gaat worden. Ook de logistiek komt aan bod; zijn alle materialen aanwezig en op het juiste moment beschikbaar? In de briefing kunnen ook leerdoelen van teamleden besproken worden.

Katrien: ‘Wat ook een belangrijk vraag is, is of je “fit to perform” bent. Als team kun je inschatten of er mogelijk een collega is die op dat moment niet zo lekker in het vel zit waardoor deze collega wellicht iets meer ondersteuning nodig heeft. De briefing is een start om je veilig te voelen in het team van die dag.’

Debriefing

‘De debriefing aan het einde van de dag is een moment om heel even stil te staan bij de werkdag. Ieder lid van het team heeft hierin inbreng. Je bespreekt hier of de in de briefing afgesproken doelen behaald zijn. Ook is het de bedoeling om te kijken of er zaken voor verbetering vatbaar zijn en heb je de mogelijkheid om zo nodig onverwachte processen/calamiteiten te kunnen nabespreken om deze in de toekomst te voorkomen of aan te passen. Bespreek niet alleen de negatieve punten maar zeker ook de positieve! Door het bespreken van de positieve zaken creëer je ook werkgeluk voor de collega’s en jezelf. Dit leidt weer tot betere prestaties, hogere productiviteit en een positieve werksfeer.’

Gedrag en communicatie

‘Gedrag en communicatie spelen dus een cruciale rol bij het vergroten van werkgeluk. Positief gedrag, zoals respect, empathie, samenwerking en waardering, draagt bij aan een positieve werksfeer en creëert een gevoel van verbondenheid en tevredenheid bij werknemers.

Wat hierin ook heel belangrijk is, is effectief luisteren. Het vermogen om naar collega's te luisteren en hun standpunten te begrijpen, bevordert een gevoel van erkenning en waardering. Dit kan leiden tot een hogere mate van betrokkenheid en tevredenheid bij werknemers. De briefing en debriefing zijn hier het uitgelezen moment voor!

Kortom, positief gedrag en effectieve communicatie bevorderen een positieve werkomgeving, versterken relaties en verminderen stress, wat allemaal bijdraagt aan een gelukkigere werkervaring voor medewerkers.'

Weerstand

'Helaas verloopt de briefing en debriefing nog niet in alle operatiekamers als vanzelfsprekend en soepel. Het doornemen van het operatieprogramma en de bijzonderheden daarbij wil nog wel, maar wanneer het op het gedrag en onderlinge communicatie aankomt wil het nog wel eens moeizaam zijn. Wij bespeuren in de praktijk toch enige weerstand bij collega’s en medisch specialisten. Uitspraken die ik al tegengekomen ben zijn: ‘Dat is voor watjes, hebben we nog nooit gedaan, hier is geen wetenschappelijke evidence voor, wat maakt het mij uit dat die ander niet goed in haar vel zit, als het werk maar goed gedaan wordt.’

Het verminderen van deze weerstand is dus nog wel een belangrijke taak. Ik ben benieuwd hoe de briefing en debriefing op jullie afdeling verloopt!

 

Waarom raakt me dit zo?

Waarom raakt me dit zo?

Ik sta daar in de operatiekamer. De dokter kijkt me niet aan, ik voel me ongemakkelijk en de spanningen nemen toe. Mijn ademhaling is hoog en snel en ik weet niet wat ik moet zeggen. De dokter krijgt een steriele jas aan en we gaan de patiënt steriel afdekken. Ik heb het gevoel dat we haast hebben maar weet niet waarom. De dokter zegt niet veel en is wat kort af. Ik vraag maar niet wat er is en laat het zo. ‘Als ik maar mijn best doe dan komt het wel goed’. Maar de negatieve sfeer wordt steeds erger, er mag niet meer gepraat worden op de operatiekamer, de dokter snauwt naar me. De operatielamp staat niet goed, hij kan niet opereren met dit licht. Het moet sneller… ik ben al heel snel, het kan niet sneller!

Maar ik zeg het niet. Ik voel spanning in me lijf, krijg het warm en ga haastig werken. Ik wil het nog beter doen maar dat gaat niet met al die spanning. Oh nee! Nu valt zijn favoriete schaar op de grond. Hij gooide de schaar terug in plaats van terug te geven, maar ik krijg de schuld. Ik zie rollende ogen een zucht. ‘Ja, en nu snel een nieuwe schaar!’ Maar ik heb niet gelijk een nieuwe schaar.

De werkdag is voorbij en ik stap in de auto. Ik kan het niet van me afzetten, ik ben boos, gefrustreerd en baal dat de dag zo verlopen is. Ik doe toch mijn best? Ik kom thuis en mijn man en kinderen vragen zich af wat er met me aan de hand is. ‘Mam, waarom doe je zo chagrijnig, dat is niet leuk... is er iets?’

Mijn dochter triggert mij met deze opmerking en ik kom tot het inzicht: Waarom laat ik dit zo gebeuren? Het is niet mijn probleem, het is zijn probleem. Hij gedraagt zich zo op zijn werk. Is het de stress van de operatie? Dat is heel vervelend voor hem, maar dat maakt het nog niet mijn probleem. Waarom laat ik dat gebeuren en ben ik daar zo gevoelig voor? Waarom kan ik het niet gewoon van me afzetten? En als ik het niet van me af kan zetten, waarom zeg ik het hem dan niet?

Ik ben hierin niet de enige. Herken jij je hier ook in?

Je bent zo gevoelig voor de woorden en daden van anderen dat het je helemaal uit evenwicht brengt. Je doet je uiterste best om het iedereen naar de zin te maken, maar uiteindelijk ben jij degene die eronder lijdt. Je bent als een spons die alles opzuigt en vasthoudt, zonder het te kunnen loslaten. Maar waarom? Waarom laat je anderen jouw humeur bepalen? Waarom laat je jezelf zo door hen beïnvloeden?

Vanaf het moment dat ik ben gaan realiseren dat niet al het gedrag van de ander persoonlijk op mij gericht zie ik het leven anders. Ik ben minder gevoelig voor het gedrag en de reactie van de ander. Ik besef dat het zijn of haar emoties zijn en niet die van mij.

Ook goed voor jou om te realiseren: Slechts 10% van ons leven wordt bepaald door de dingen die ons overkomen, de andere 90% is direct verbonden aan hoe we op die 10% reageren.